Centrum Harmonie

Toto centrum vzniklo jako místo, kde může každý otevřít své srdce, sdílet s druhými své pocity a prožitky a najít sám sebe.

O nás

Centrum-Harmonie v Ostravě vzniklo jako místo, kde by každý mohl najít něco pro svůj rozvoj, růst a uvědomění – cvičení, informace, odpočinek, relaxaci, meditaci.     

 

Tvořit takové místo je pro nás velkou radostí. Při naší činnosti využíváme nabyté zkušenosti z předchozích let, kdy jsme se snažili porozumět životu, sami sobě a také z cest po Indii a Nepálu. Je mnoho cest, jak dojít k cíli, ale jedno mají společné, kroky po nich musí dělat každý sám.     

Centrum by Vám chtělo představit bohatou nabídku  aktivit. Promítání,  přednášky,  večerní  a  dopolední  cvičení,  masáže a terapie, meditace, relaxace, poradenství. Vlastně vše, co nás vede k uvědomění si sebe sama a k převzetí zodpovědnosti nad životem.     

Děkujeme za důvěru, kterou tím, že do centra zajdete, vyjadřujete.  Uděláme vše, abyste se  zde  cítili  dobře a rádi se k nám vraceli.      

 

                                                 Za Centrum Harmonie v Ostravě                                                                            

                                                                                           Petr Vlček

Harmony