top of page

Poselství pro rok 2022

Moje poselství pro rok 2022 je LÁSKA.


Předchozí roky byly jen přípravou pro tento rok. Byly často velmi bolestné. Mnohé situace nás nutily ke konfrontacím, konfrontacím se sebou samým. Nutily nás vidět a uvidět, co ve skutečnosti nejsme. Nutily nás vzdát se iluzí o sobě samých. Bylo třeba oddělit plevy od plodů, nepodstatné od podstatného, podmíněné od pravdivého. Co skutečně odpovíš, až se tento rok zeptá, co jsi dělal předchozí roky?


Letošní rok je také rokem pravdy. Čas uzdravování skončil. Vše staré už pominulo, nelze to všechno staré harampádí táhnout s sebou, už není pro něj žádné místo! Už nelze nic skrývat, je nutno pouze vykvést.


Rovněž čas generovat názory, dílčí pravdy, bojovat za svá přesvědčení. Tento čas skončil. Skončil čas bojovat za ideály, čas bojování „dobra“ se „zlem“. Pravda se projeví pouze tehdy, pokud je rozpuštěna v samotné esenci LÁSKY. Jakákoli jiná cesta se stává nesnesitelnou. Všechny dosavadní otázky se zúžily pouze na jednu jedinou otázku. V okamžiku, kdy nebudete vědět co dál, zeptejte se: „Co by v tuto chvíli udělala láska?“ Pak se vnitřně ztište a s pokorou čekejte. Buďte tiší a pozorní. Odpověď přijde. Přijde „zevnitř“, z vás samých. A ta „pravda“ bude prostá, jednoduchá. Bude tak jednoduchá, až vás třeba rozesměje nebo rozpláče. To je jedno, ale v každém případě vás osvobodí. Neptejte se, jak poznáte, že TO je ono. Je to velmi jednoduché, prostě to poznáte.


Protože LÁSKA neposuzuje, nehodnotí, po ničem netouží, neklade si podmínky, nic nehledá, ale ani nic nenachází. Skutečná LÁSKA tohle všechno nepotřebuje, je naplněna sama sebou. Přináší skutečný klid a mír.


Co k tomu potřebujete? I na to je prostá odpověď: Rozhodnout se! Bez podmínek, teď a tady. Nic neodkládej. Opravdu si myslíš, že zítra na to budeš mít víc času než dnes? Opravdu si myslíš, že je třeba to ještě pořádně promyslet? Jsou to všechno jen nekonečné výmluvy. Odklad je ten největší nepřítel úspěchu. Máš jedinečnou příležitost uskutečnit nejdůležitější krok ve svém životě!


Jen nečekej žádnou odměnu. Pouze tu esenci nekonečné LÁSKY a SVOBODY, nic víc.


Comentarios


bottom of page