top of page

Vnitřní dynamika a moudrost traumatu

Trauma vzniká v hlavě, nikoliv ve skutečnosti. Trauma je vždy zkušenost z minulosti. To, co se událo, nemůžeme změnit, protože to už neexistuje. To, co můžeme změnit, je náhled na danou událost. A to je cesta k vyrovnanosti a svobodě...


PRO KOHO JE KURZ URČEN

Kurz je určen jednak pro terapeuty, kteří se ve své práci setkávají s touto tématikou u svých klientů. A rovněž pro všechny, které zajímá problematika traumatu. Ať už z osobní zkušenosti, tak z hlediska svého osobního rozvoje a rozšíření vědomostí.


CO JE CÍLEM KURZU Cílem kurzu je pochopení podstaty traumatu a nové možnosti účinné práce s traumatem.


CO ZÍSKÁTE Získáte nové pohledy, motivaci a praktické zkušenosti v problematice léčby traumatu.

Comments


bottom of page