top of page

Transformace vědomí (TV)


Víkendový seminář

  • Začíná 29. 4.
  • 3 600 Kč
  • PROVOZOVNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Volná místa


Popis služby

Před rezervací si přečtěte PLATEBNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY na webu centrum-harmonie.cz pod záložkou VÍCE. Můžete uplatnit SLEVY NA KURZY, které najdete také na webu. Projekt Osobní transformace vědomí je výsledkem asi dvacetileté práce a zkoumání v oblasti lidského vědomí, jeho dosud obecně nevyužívaných možností. Nejsou to však vědecké práce o lidském mozku či teoretické poznatky z této oblasti. Projekt je zaměřen na praktické využití zcela nových pohledů na lidské vědomí a na využití k úplné transformaci života člověka. Vede ke zkvalitnění života, k plnému a šťastnému prožívání. Již mnozí účastníci semináře, na základě tohoto projektu, zcela proměnili svůj život. Pro koho je seminář určen a jaké jsou předpoklady účasti? Seminář je otevřen komukoli, kdo je ochoten ke své vnitřní sebereflexi, kdo je připraven být k sobě absolutně upřímný, kd