top of page

DIKŠA

Dikša je přenos vědomí samotného VESMÍRU na člověka. Dikša je „anténa“, která umožňuje prožít stav nejčistšího božského vědomí. Prostředníkem je člověk, dikšadávající, který prošel speciálním zasvěcením k tomuto účelu.

Energie dikši má svou inteligenci, otvírá anebo se dotýká těch oblastí člověka, které jsou nejvíce
v danou chvíli pro něho samotného potřebná. Síla celého procesu závisí na tom, nakolik se v té chvíli stává dikšadávající jen a pouze čistým kanálem
a na kolik je přijímající otevřený.


Vítej, chceš prožít božský dotyk? Chceš zažít hloubku takového prožitku?

Růžová růže
bottom of page