top of page

INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE

Individuální a také virtuální konstelace, jsou alternativou k systemickým a rodinným konstelacím viz. „Systemické konstelace“.

Účinnost takovýchto konstelací je podobná nebo stejná. Pod vedením terapeuta jsou postupně odkrývány příčiny nefunkčních vzorců, nebo také příčiny nefunkčních vztahů a zároveň dochází
k hlubokému uvědomění a uzdravování.

Taková forma konstelací může být součástí jakékoli individuální terapie.


Vítej, chápu tě, rozumím ti!

Tráva a květiny
bottom of page